Centrum Radosti

V Centru Radosti naleznete


  • INDIVIDÁLNÍ PORADNU pro hledání osobní Cesty a pomoc při rozhodování v životních křižovatkách.Za podpory výběru nejvhodnější metody získáme zdravý náhled na konkrétní životní situaci. Hluboké vhledy astrologie, mytologie, výkladu karet, odhalování signatur, postupy arteterapie,či léčebné aspekty relaxace a meditace nám ukáží směr, kterým se můžeme dál ubírat. Nalezneme opakující se vzorce chování nás i našich blízkých a pochopíme, proč se nám v životě dějí věci, které se nám nelíbí. Od nás samých se odvíjí vše. Jestliže pochopíme PROČ – budeme vědět i JAK.                                                         Cena konzultace:  500 Kč / hod.            
  • KURZY, ZÁŽITKOVÉ SEMINÁŘE a AKTIVNÍ PROGRAMY nám usnadní v interakci s druhými lidmi prohlédnout a vstřebat konkrétní oblast, která nás zajímá. Nejsou jen poznávací…neboť k čemu je poznání bez srdce? Jsou i hluboce prožitkové, plné dialogu na mnoha rovinách, otevřené dotazům a osobním aplikacím na náš vlastní Životní příběh. Kromě několika potřebných výjimek jsou vždy realizované v krásném komorním prostředí Centra Radosti, s max. počtem účastníků 20, abychom zajistili prostor pro přímou komunikaci s lektory.
 
  • MÍSTO PRO SETKÁVÁNÍ a vzájemné sdílení poznání a radosti…Účastníci akcí Centra mají možnost se potkávat a předávat si mezi sebou své zkušenosti i zážitky z denní reality a podporovat se v růstu. Na své cestě k vědomému prožívání Přítomnosti se tak můžeme těšit i ze vzájemného setkání s bytostmi, které CHTĚJÍ být šťastné. Neboť podobné přitahuje podobné a všichni jsme sobě učitelé navzájem. A podpora lidí, spřízněných volbou, nám může rozjasnit i nejoblačnější den...                                       

 


Programy


Cyklus  ASTROLOGIE  vystihuje samotnou podstatu hvězdopravectví. Je esencí teoretického i praktického poznání, jehož jsem na cestě životy nabyla. Účastník se nepotřebuje nechat mást knihami s protichůdnými informacemi, často vytrženými z kontextu. Tyto kurzy jej vedou k samostatnému myšlení a spojování souvislostí, nezbytnému pro pochopení poselství hvězd. Následný vhled do osudové cesty člověka je dán mírou pochopení logiky symbolů a širokým vnímáním vlivů v jeho horoskopu. Tato pečeť, vtisknutá do člověka, je plánem karmy, jeho osudových potíží, jeho výšin i jeho pádů. A všechno v něm slouží k porozumění procesu zkoušek v růstu Duše. Znalost vlastního horoskopu tedy není cestou k vysvobození z pozemských pout, ale k poznání smyslu věcí, které se mu v tomto životě dějí. Tyto kurzy nejsou přednáškami, při níchž si posluchači zapisují informace, ale reálnou aplikací na jednotlivé životní příběhy. Praktická cvičení, testy, filmy, meditace a příběhy slouží k vyjasnění principů astrologie. A od správného pochopení základů se odvíjí vše…

 

OSOBNÍ HOROSKOP
INDIVIDUÁLNÍ VÝKLAD

ZRCADLO ASTROLOGIE I
KURZ SEBEPOZNÁNÍ

ZRCADLO ASTROLOGIE II
KURZ SEBEPOZNÁNÍ

ZRCADLO ASTROLOGIE III
KURZ SEBEPOZNÁNÍ

ZRCADLO ASTROLOGIE IV
KURZ SEBEPOZNÁNÍ

ZRCADLO ASTROLOGIE V
KURZ SEBEPOZNÁNÍ

ZRCADLO ASTROLOGIE VI
KURZ SEBEPOZNÁNÍ

ZRCADLO ASTROLOGIE VII
KURZ SEBEPOZNÁNÍ

ZRCADLO ASTROLOGIE VIII
KURZ SEBEPOZNÁNÍ

ASTROLOGIE LÉTAJÍCÍ HVĚZDY 9 KI
JAPONSKÁ ASTROLOGIE
 
 

Přednášky o DUŠE-TĚLU nás učí vnímat skrze své tělesné potíže, co v našem životě volá po nápravě. Čerpáme sílu z Matky země a kráčíme našimi cestami po celý náš pozemský život. Nohy nás nesou, toulají se s námi světem a občas naříkají nad hloupostmi, co děláme. Nemluví řečí naší mysli ale jazykem těla, které je nekonečně moudré a stále k nám promlouvá. Učí nás, skrze symboliku bolesti a napětí. Rozumíme mu?
 

 

NÁCVIK HLUBOKÉ RELAXACE
CESTA KE ZDRAVÍ

ARTETERAPIE
LÉČBA DUŠE UMĚNÍM

PSYCHOSOMATIKA I
BEZBOLESTNÁ PÁTEŘ

PSYCHOSOMATIKA II
NOHY – KOŘENY GAII

PSYCHOSOMATIKA III
BŘICHO – SVATÝ GRÁL VZTAHŮ

ROZUMÍME SI?

KURZ KOMUNIKACE

 
 

Cyklus MYTOLOGICKÉ CESTY DUŠE s aplikací na naše vlastní životy propojuje dnešního člověka s tisíceletými pravdami. Seznámíme se s mýty mnoha kultur, napříč staletími, a najdeme v nich obecně platná pravidla použitelná na náš životní příběh. Budeme se učit rozpoznat v jakém mýtu se právě nacházíme a pochopit svou roli v něm. Zjistíme, že pradávné mýty obsahují stále živé a aktuální vzorce chování, nezávisle na době, věku a vzdělání. Archetypální postavy z bájí nám ukazují, kde právě jsme, odkud to všechno pramení a kam onen příběh směřuje. A na nás je vědomé rozhodnutí, zda-li jej žít nebo opustit.

 

MYTOLOGICKÉ CESTY DUŠE I
LÁSKA A TEMNOTA 

MYTOLOGICKÉ CESTY DUŠE II
NA CESTĚ HRDINY
 
MYTOLOGICKÉ CESTY DUŠE III
VÁŠEŇ A POKUŠENÍ
 
MYTOLOGICKÉ CESTY DUŠE IV
CESTA DO STŘEDU
 
MYTOLOGICKÉ CESTY DUŠE V
ZMĚNA - KONSTANTA ŽIVOTA

 MYTOLOGICKÉ CESTY DUŠE VI
ŽIVOT-RŮST DO SMYSLU
 

Cyklus CESTY K MOUDROSTI se obrací k hluboké potřebě naší duše nacházet smysl. V životě, jaký žijeme; v tom, co děláme, v naší dennodenní realitě. Jsme obklopeni mnohostí. Informacemi, které jsou nám k ničemu, přívalem slov, která nám nepomáhají a manipulacemi, které nás svádí z cesty. V přednáškách s aplikací na naše životní příběhy budeme čerpat živou vodu z pradávných pokladů moudrosti filozofů a mistrů. Abychom se inspirovali a pročistili mysl. Abychom procitli. Probudili své vnitřní vedení, svou intuici. Protože někde uvnitř, v krajinách svého srdce moc dobře víme, co je pro naši individuální cestu to nejlepší. Ale..žijeme to?

 

ZEN - TAO
CESTY K MOUDROSTI

 

  VESMÍRNÉ ZÁKONY
CESTY K MOUDROSTI


ZRCADLO TAROTU jsou kurzy praktického pochopení výkladu karet jako sebereflexivní metody a nástroje komunikace s vyšším vědomím.

 

VÝKLAD KARET
INDIVIDUÁLNÍ REFLEXE 

ZRCADLO TAROTU I
UMĚNÍ VĚŠTBY

ZRCADLO TAROTU II
UMĚNÍ VĚŠTBY

ZRCADLO TAROTU III
UMĚNÍ VĚŠTBY

EB - ČLOVĚK CESTA
KARTY POZNÁNÍ


Hudba sfér


DEŠTNÉ SLOUPY
LÉČIVÁ ZVUKOVĚ VIBRAČNÍ RELAXACE

ALIKVOTNÍ ZVUČENÍ
NÁCVIK TÓNŮ


Termíny


ZRCADLO ASTROLOGIE I
KURZ SEBEPOZNÁNÍ

5 setkání od pondělí 7.10.2020 (17.-20.hod) 

Cena 2.900 Kč

 rezervovat 

 ROZUMÍME SI?
KURZ KOMUNIKACE

31.10.2020 (10-17 hod.)

Cena: 1.400 Kč

 rezervovat 

 

NÁCVIK HLUBOKÉ RELAXACE
CESTA KE ZDRAVÍ

3 x 3 hod.pro 1-5 os.

Cena : 1.000 Kč/ hod

 rezervovat 

  

ZDRAVOTNÍ A ŽIVOTNÍ POTÍŽE
-příčiny a řešení
SEMINÁŘ M.ZELENKY

18.10.2020 (9-18 hod)

cena: 800 Kč

 rezervovat 

  

VÝKLAD HOROSKOPU 

cena: 3 000 Kč

   rezervovat    

  

INDIVIDUÁLNÍ KONZULTACE

cena: 800 Kč/ hod.

   rezervovat  

 

PRŮVODCE CESTOU

(individuální balíček konzultací, s využitím arteterapie, karet, cvičení...)

cena: 10 setkání/ 3.000 Kč 

rezervovat


Pronájem


Krásné prostředí Centra Radosti je možno pronajmout na akci, poradu, seminář nebo soukromé jednání.  Včetně zázemí na občerstvení. Pro cca 20 osob.

Salon velký

3 000 Kč / 2 hod.
5 000 Kč / den

Malý salonek

3 000 Kč/ den

Místo k prezentaci-prodeji uměleckého díla ( obraz, socha..) 5.000 Kč/ měsíc

Výstava jednoho autora s možností vernisáže - malý salonek 10.000 Kč/měsíc

                                                                            salon velký 50.000 Kč / týden

   rezervovat