Centrum Radosti

Témata


Následující 4 okruhy mapují OBLASTI, které potřebujeme jako lidské bytosti rozvinout. Zaobírají se „léčbou“ TĚLA - DUŠE - DUCHA, odstraňováním bariér a nesmyslů, které brání naší vnitřní moudrosti být zdraví a šťastní. Je třeba znovu nastolit rovnováhu v našich životech. K tomu je použito mnoho metod a postupů, protože každý z nás je jiný, má jiné potřeby, různý stupeň poznání a odlišné zájmy. Tématy se zabýváme  na různých individuálních nebo skupinových programech, kurzech, přednáškách, workshopech. Např.Probuzená tvořivost není jedna přednáška, ale souhrn rozličných akcí, metod, lektorů a přístupů k práci s tvořivou stránkou naší Duše. Všechny aktivity však vedou k jednomu cíli. Být celiství a prožívat život vědomě a s radostí.

I. SETKÁNÍ S DIVOŠKOU  pro Očistu od bloků a dogmat společnosti
- lekce tance, zpěvu, dynamického odblokování -
- změnové procesy v životě a přístup k nim -
- Rebel ve světě konformismu – Originál ve světě robotů –
 
II. BOHOVÉ V NÁS – pro medicinu Ducha, nesoucí nás k výšinám
- hledání osobní Cesty za pomoci mytologie, astrologie, tarotu -
- Feng Shui a rozpoznání vlastního typu -
- zkvalitňování komunikace a porozumění mezi lidmi -
- archetypy v nás a v lidech kolem nás -
- kultivace osobnosti a zvýšení naší vnitřní ceny -
- nacházení životního Poslání –
 
III.  TĚLO – POSVÁTNÝ GRÁL – pro medicinu Těla, udržení zdraví a vitality
- vědomé meditace, relaxace, masáže -
- probouzení Vnitřního léčitele -
- psychosomatika nemocí a symbolika strastí -
- Ayurveda a zdravý životní styl -
- výživa a péče o tělo – co skutečně potřebujeme? -
- Permakultura = udržitelný nový svět soběstačných bytostí –
 
IV. PROBUZENÁ TVOŘIVOST – pro medicinu Duše, strádající v materialistickém světě
- kreativní kurzy psaní, malování, kaligrafie -
- probouzení Radosti ze života -
- Wabi sabi a krása pomíjivosti -
- od „dobývání“ světa po nalezení Hodnot -
- láska k lidem, přírodě, Životu - nalezení smyslu -