Centrum Radosti

Vize


CENTRUM RADOSTI jsem otevřela pro bytosti, které touží poznávat, hledat svou Cestu, sdílet své znalosti a dovednosti, učit se žít vesele a radostně, znovu v sobě nalézt smysl své existence a směřovat ke hvězdám…  


Život MŮŽE být kontinuálně proudící Radostí. Kdysi nám možná namluvili, že povinnost je víc než prožívání, že trpět ve jménu čehokoli je nutné, že Krása vzniká zásluhou člověka a Lásku je třeba hledat mimo své srdce.
Ale nic z toho ve světě skutečných hodnot neplatí.

Mnoho lidí žije své životy smutně, fádně a předvídatelně, jako by nesli na ramenou těžký kříž. Je to neblahý úkaz společnosti, která je sic blahobytná, ale postavená na nezdravých bezduchých základech. Pozvedneme-li svůj vlastní život, změní se i klima kolem nás.Obklopíme se oduševnělými lidmi, uměním, předměty, které mají příběh a těší naše srdce. Když je naše Duše dokořán a mysl otevřená zázrakům světa, jsme šťastní, neboť jsme ŽIVÍ. A tento pramen, který z nás tryská, je osvěžením i pro všechny, které cestou potkáme.

Proměníme-li sebe, změní se vše.

Příběhy, které nám píše Život, jsou mnohdy tak fantastické, že předčí naše nejdivočejší sny! Přesto nebo právě proto, kráčíme dál. Neochvějně, odvážně a s hlubokou důvěrou ve smysl věcí, které nás potkávají. Jdeme dál, se smíchem odhalujíc paradoxy světa, ve kterém žijeme i své omyly a očekávání. Putujeme dál a na své pouti tímto vesmírem se postupně očišťujeme od všeho, co nám nepatří. Od nemoudrých přání, egoistických tužeb a iluzorního vidění světa. A stáváme se Tím, kým od počátku jsme… 

Novinky:

 

ROK 2020 - rozhovor pro Sľobodný vysielač (audio)

VÁNOCE 2019 - vánoční setkání v Centru Radosti

VÁNOČNÍ SETKÁNÍ - pozvánka

SÍLA ŽENY - rozhovor

CESTA K RADOSTI- rozhovor

NOVÝ ROK 2019 - rozhovor pro Svobodný vysílač 

 O ASTROLOGII, ARCHETYPECH A ŽIVOTĚ - rozhovor pro Svobodný vysílač SK

 ŽIVOT JE SPIRÁLA - rozhovor pro Olomouc.cz

 VÍTEJTE V OÁZE - rozhovor - video


Úvahy


Život běží, tryskem uhání k neznámým obzorům a jen v tiché mezeře mezi vteřinami můžeme zažívat Nekonečno. V této pravdou nasycené, věčné Přítomnosti je snadné vědět, že naše Duše v proměnlivosti našich těl, tančí svůj věčný tanec. S vírou ve správnost všech zkoušek, kterými procházíme, ve spravedlnost vesmírného zákona Bytí sílíme. Zbavujeme se strachu, odpoutáváme se od přízemností a - zrajeme jak víno. A když tlak okolností otřásá naší důvěrou v dobré konce, chce to jen zastavit se, ztišit dech a znovu vklouznout do štěrbiny Přítomna. Neboť strach a ambice Ega žijí z imaginární představy budoucnosti. Hořkost, vztek a smutek zase narůstají pobýváním v mrtvé krajině minulosti. Jen božské TEĎ nám umožňuje doopravdy žít, a cítit tep srdce bez nadvlády mysli. Když vám některé z mých úvah pomohou zastavit se v překotném dění moderní doby a ukotvit se ve své duši ... budu za to moc ráda. :-)

      

 

Na webu SigNature - obrazy Síly:

 


Fotogalerie Centrum 


 

 

 

 

 

 


Obrazy Síly


 Jen ochutnávka z mé nejnovější tvorby.  Více najdete na www.sign-nature.net a "naživo" v Centru Radosti.

 

 

 

 

   

 

 

 

 


Video